ปัจจุบันหนังสือเกี่ยวกับพัฒนาตัวเองมีเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการลงทุน ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพของตัวเอง ด้านการทำงานอยู่ร่วมกันในองค์กร ทั่วไปแต่ละเล่มก็จะมีจุดเด่นของตัวเอง อีกหนึ่งเล่มที่เหมาะมากหากว่าเรากำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าระดับปฏิบัติการ หรือ ขึ้นเป็นใหญ่กว่านั้นก็ตาม แล้วถ้าเราเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งเราจะทำอย่างไรแนะนำอ่านหนังสือเล่มนี้เลย

เงียบเป็นต่อ

หนังสือเล่มดังกล่าวชื่อว่า เงียบเป็นต่อ หนังสือเล่มนี้เหมาะมากสำหรับคนที่เดิมทีเป็นคนที่มีนิสัยเก็บตัว ไม่ค่อยพูดค่อยจาเท่าไร เพราะหนังสือเล่มนี้จะเป็นการเล่าถึงวิธีการสื่อสารของตัวเองต่อองค์กรที่แม้ว่าเราจะเป็นคนเงียบๆ มากก็ตาม

คนเงียบก็สามารถสื่อสารได้

คนที่ไม่ค่อยพูด สิ่งหนึ่งที่กังวลมากหากขึ้นตำแหน่งที่สูงขึ้นเป็นระดับหัวหน้าขึ้นไปก็คือ การสื่อสารทั้งจากตัวเองไปสู่คนอื่น (ลูกน้องตามสายงาน) หรือ การรับสารจากเบื้องบนแล้วนำสารนั้นมาถ่ายทอดอีกที หากกลัวว่าการสื่อสารของเราจะไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากเราเป็นคนเงียบ หนังสือเล่มนี้ช่วยได้เยอะ หนังสือเขียนจากผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารที่จะทำให้เรารู้ว่าความเงียบที่อาจจะมองว่าเป็นจุดอ่อนของการสื่อสาร เราสามารถพลิกให้กลายเป็นจุดแข็งของการสื่อสารได้เหมือนกัน

รายละเอียดภายในหนังสือ

หนังสือเล่มนี้ส่วนเนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน หนึ่งจะเป็นการบอกเล่าถึงการเป็นคนเก็บตัว ที่อาจจะมองว่าเป็นจุดอ่อน แต่เล่มนี้จะแสดงอีกแง่มุมหนึ่งที่จะทำให้เรารู้ว่า คนมีนิสัยแบบนี้ก็สามารถเอามาเป็นจุดแข็งได้ด้วย รวมถึงบอกจุดอ่อน อุปสรรค และวิธีการแก้ไขจุดอ่อนดังกล่าวให้ดีขึ้นด้วย สองเป็นการขยายความของนิสัยดังกล่าวแต่จะมองในมิติการทำงานร่วมกับคนอื่น ครอบครัว ชีวิตคู่ จะทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ เล่าไปจนถึงการรับมือกับลูกน่าจะเป็นหลักในการปรับพฤติกรรมตัวเองได้มากทีเดียว ส่วนสุดท้ายอันนี้ก็สำคัญเหมือนกัน คนเงียบเก็บตัวมักจะเจอปัญหาว่า บางครั้งเหมือนกับไร้ตัวตนในสังคมไป เพราะไม่ค่อยได้พูดเลยไม่ได้ยินเสียง หนังสือส่วนนี้เลยขอพูดภาพรวมว่าเราจะทำอย่างไร เพื่อให้สังคมรอบตัวเราเห็นตัวต้นของเรามากขึ้น ซึ่งมีผลต่อการสื่อสารของเราต่อไปด้วย

สรุปหนังสือ เงียบเป็นต่อ เป็นหนังสือที่ขายดีมากจากต่างประเทศ การแปลมาภาคภาษาไทยแบบนี้บอกเลยว่าใครที่เป็นคนเก็บตัว ควรจะหามาอ่านโดยพลัน รับรองว่าหนังสือเล่มนี้จะทำให้เรากลายเป็นคนเงียบ แต่มีพลังการสื่อสารอันล้นปรี่ทีเดียว